Thư Viện Giới Thiệu: Tài Liệu Giúp Trở Thành Công Dân Mỹ|Multcolib Vietnamese Picks:Citizenship

Annotation:Lớp dạy bằng tíêng Anh ở một vài thư viện trong quận Multnomah.

Annotation:CitizenshipWorks cung cấp tin tức và dịch vụ cho gia đình và cá nhân có thu nhập thấp trong qúa trình xin thu nhập quốc tịch Hoa Kỳ.

Citizenship 101
Citizenship 101 your guide to citizenship in Vietnamese DVD - 2009 Vietnamese DVD VIET 323.623 CITIZENSH Available in some locations

Annotation:Phim hướng dẫn về thi nhập tịch Hoa Kỳ.

A Guide to Naturalization
A Guide to Naturalization Ĉảm Nang Huóng D̂ãn Luỵên Thi Nḥâp Tịch Hoa Kỳ By Phil V. Book Plus CD - 2009 VIET 323.623 PHIL 2009 Available in some locations
Bài học thi quốc tịch Hoa Kỳ
Bài học thi quốc tịch Hoa Kỳ Citizenship lessons By Trần, Ngọc Dụng Book Plus CD - 2008 Vietnamese VIET 323.623 TRAN 2008 All copies in use Availability details

Annotation:Sách gồm CD về những tài liệu giúp chuẩn bị nhập tịch nước Mỹ.

Questions for U.S. citizenship interview
Questions for U.S. citizenship interview Câu hỏi về quốc tịch Hoa Kỳ By Tr̂àn, Ngọc Dụng Book Plus CD - 2007 Vietnamese VIET 323.623 TRAN 2007 All copies in use Availability details

Annotation:Sách gồm CD những câu hỏi về nước Mỹ.

Citizenship 2.0, interactive DVD
Citizenship 2.0, interactive DVD Vietnamese a bilingual overview of the United States history and government DVD - 200? Vietnamese DVD VIET 323.623 CITIZENSH Available in some locations

Annotation:Hướng dẫn về lịch sử và chính phủ của nước Mỹ.

Anh ngữ thực dụng
Anh ngữ thực dụng Tập 1, Nhập tịch Hoa Kỳ Book Plus CD - 200-? Vietnamese CD VIET 323.623 ANH1 Available in some locations
Anh ngữ thực dụng
Anh ngữ thực dụng Tập 1A, Nhập tịch Hoa Kỳ phần bổ túc Book Plus CD - 200-? Vietnamese CD VIET 323.623 ANH1A Available in some locations

Annotation:Website bằng tiếng Anh giúp qúy vị thực tập các câu hỏi về thi quốc tịch. Xin liên lạc với nhân viên thư viện nếu qúy vị cần giúp sử dụng Website này.Edit annotation

Annotation:Khi đang ở trong Website này, nếu qúy vị bấm "Download PDF" qúy vị có thể tham khảo những thông tin về nhập tịch Hoa kỳ trong tiêng Việt

Annotation:Mặt dù tựa đề của các links bằng tiêng Anh, nhưng nội dung thì bằng tiếng Việt.

A Shared List by multcolib_vietnamese

Member of Multnomah County Library

Send multcolib_vietnamese a Message FollowFollow IgnoreIgnore Report This List

Description

Sách và phim giúp qúy vị chuẩn bị cho việc nhập tịch ở Mỹ.


English
Topic Guide
[]
[]