[]
[]

Thư Viện Giới Thiệu: Tực Học Khiêu Vũ|Multcolib Vietnamese Picks: Dancing

Tự luyện khiêu vũ quốc tế
Tự luyện khiêu vũ quốc tế International style rumba, pre-bronze level (DVD - 2006 Vietnamese ) DVD VIET 793.33 TU Available in some locations

Annotation:Tự luyện điệu Rumba thế giới mức độ căn bản.

Rumba
Rumba DVD tự luyện khiêu vũ (DVD - 200-? Vietnamese ) DVD VIET 793.33 RUMBA Available in some locations

Annotation:Tự luyện điệu Rumba.

Twist
Twist DVD tự luyện khiêu vũ (DVD - 200-? Vietnamese ) DVD VIET 793.33 TWIST Available in some locations

Annotation:Điệu nhảy này đòi hỏi nhiều cử động.

Slow
Slow DVD tự luyện khiêu vũ (DVD - 200-? Vietnamese ) DVD VIET 793.33 SLOW

Annotation:Điệu nhảy lãng mạng dành cho những người đang yêu.

Bebop
Bebop [tự luyện khiêu vũ] (DVD - 200- Vietnamese ) DVD VIET 793.33 BEBOP Available in some locations

Annotation:Điệu nhảy đôi nhanh và gồm nhiều bước xoay.

Annotation:Học khiêu vũ với Vũ Sư Lê Nguyệt và Thu Hằng.

Cha cha cha
Cha cha cha DVD tự luyện khiêu vũ (DVD - 200-? Vietnamese ) DVD VIET 793.33 CHA All copies in use Availability details

Annotation:1 2 3 cha cha cha.

International style jive
International style jive pre-bronze level (DVD - 2006 Vietnamese ) DVD VIET 793.33 INTERNATJ

Annotation:Điệu nhảy đôi nhanh và rất năng động.

Annotation:27 bước nhảy của điệi nhảy Jive.

International style Vienneses waltz
International style Vienneses waltz bronze level (DVD - 2006 Vietnamese ) DVD VIET 793.33 INTERNATV Available in some locations

Annotation:Cấp độ nâng cao của điệu nhảy Waltz.

International style slow waltz
International style slow waltz pre-bronze level (DVD - 2006 Vietnamese ) DVD VIET 793.33 INTERNATS Available in some locations

Annotation:Cấp độ căn bàn của điệu nhảy Waltz chậm.

Annotation:Những bước nảy căn bản của điệu nhảy Waltz.

A Shared List by multcolib_vietnamese

Member of Multnomah County Library

Send multcolib_vietnamese a Message FollowFollow IgnoreIgnore Report This List

Description

Rumba, disco, chachacha...hãy cùng nhau bước lên sàn nhảy và thưởng thức những âm nhạc tưng bừng.


English
Topic Guide

Powered by BiblioCommons.
app16 Version musli Last updated 2015/02/26 09:22