Thư Viện Giới Thiệu: Tực Học Khiêu Vũ|Multcolib Vietnamese Picks: Dancing

Tự luyện khiêu vũ quốc tế
Tự luyện khiêu vũ quốc tế International style rumba, pre-bronze level DVD - 2006 Vietnamese DVD VIET 793.33 TU Available in some locations

Annotation:Tự luyện điệu Rumba thế giới mức độ căn bản.

Rumba
Rumba DVD tự luyện khiêu vũ DVD - 200-? Vietnamese DVD VIET 793.33 RUMBA All copies in use Availability details

Annotation:Tự luyện điệu Rumba.

Twist
Twist DVD tự luyện khiêu vũ DVD - 200-? Vietnamese DVD VIET 793.33 TWIST Available in some locations

Annotation:Điệu nhảy này đòi hỏi nhiều cử động.

Slow
Slow DVD tự luyện khiêu vũ DVD - 200-? Vietnamese DVD VIET 793.33 SLOW

Annotation:Điệu nhảy lãng mạng dành cho những người đang yêu.

Bebop
Bebop [tự luyện khiêu vũ] DVD - 200- Vietnamese DVD VIET 793.33 BEBOP Available in some locations

Annotation:Điệu nhảy đôi nhanh và gồm nhiều bước xoay.

Annotation:Học khiêu vũ với Vũ Sư Lê Nguyệt và Thu Hằng.

Cha cha cha
Cha cha cha DVD tự luyện khiêu vũ DVD - 200-? Vietnamese DVD VIET 793.33 CHA Available in some locations

Annotation:1 2 3 cha cha cha.

International style jive
International style jive pre-bronze level DVD - 2006 Vietnamese DVD VIET 793.33 INTERNATJ

Annotation:Điệu nhảy đôi nhanh và rất năng động.

Annotation:27 bước nhảy của điệi nhảy Jive.

International style Vienneses waltz
International style Vienneses waltz bronze level DVD - 2006 Vietnamese DVD VIET 793.33 INTERNATV Available in some locations

Annotation:Cấp độ nâng cao của điệu nhảy Waltz.

International style slow waltz
International style slow waltz pre-bronze level DVD - 2006 Vietnamese DVD VIET 793.33 INTERNATS Available in some locations

Annotation:Cấp độ căn bàn của điệu nhảy Waltz chậm.

Annotation:Những bước nảy căn bản của điệu nhảy Waltz.

A Shared List by multcolib_vietnamese

Member of Multnomah County Library

Send multcolib_vietnamese a Message FollowFollow IgnoreIgnore Report This List

Description

Rumba, disco, chachacha...hãy cùng nhau bước lên sàn nhảy và thưởng thức những âm nhạc tưng bừng.


English
Topic Guide
[]
[]