Topic Guide
Thư Viện Giới Thiệu: Tiểu Thuyết Dịch|Multcolib_Vietnamese Picks:Adult Translated Fictions
Created by multcolib_vietnamese | 11 items
Sách dịch từ tác giả nổi tiếng của Tàu đến tác giả được đọc giả yêu mến ở nước Mỹ. Trang O.
https://multcolib.bibliocommons.com/list/share/157088462_multcolib_vietnamese/548335637_th%C6%B0_vi%C3%AAn_gi%C6%A1i_thi%C3%AAu_ti%C3%AAu_thuy%C3%AAt_dichmultcolib_vietnamese_picksadult_translated_fictions
Title Overview Format & Publisher Call Number
Tình kiếp tam sinh Tình kiếp tam sinh Book - 2017
Nhà xuất bản Phụ Nữ
VIET Fiction JIULUFEIX 2017
Cửu gia, đừng làm vậy! Cửu gia, đừng làm vậy!
1
Book - 2016
Nhà xuất bản Văn học
VIET Fiction JIULUFEIX 2016 v.1
Cửu gia, đừng làm vậy! Cửu gia, đừng làm vậy!
2
Book - 2016
Nhà xuất bản Văn học
VIET Fiction JIULUFEIX 2016 v.2
Bầu trời tình yêu Bầu trời tình yêu
Tập 1 : tiểu thuyết
by Mika
Book - 2017
Nhà xuất bản Dân Trí
VIET Fiction MIKA 2017 v.1
Bầu trời tình yêu Bầu trời tình yêu
Tập 2 : tiểu thuyết
by Mika
Book - 2017
Nhà xuất bản Dân Trí
VIET Fiction MIKA 2017 v.2
Tên sát nhân Mercedes Tên sát nhân Mercedes Book - 2016
Nhà xuất bản Hội Nhà Văn
VIET Fiction KING 2016
Chuyện kể trăng nghe Chuyện kể trăng nghe Book - 2016
Nhà xuất bản Hội Nhà Văn
VIET Fiction SIN 2016
3 đêm trước giao thừa 3 đêm trước giao thừa
tiểu thuyết
Book - 2017
Nhà xuất bản Dân trí
VIET Fiction MURAKAMI 2017
Thiên môn chi hùng Thiên môn chi hùng Book - 2016
Nhà xuất bản Văn Học
VIET Fiction FANG 2016
Thiên môn chi hoa Thiên môn chi hoa Book - 2016
Nhà xuất bản Văn học
VIET Fiction FANG 2016
Hoa tuylip đen Hoa tuylip đen Book - 2016
Văn học
VIET Fiction DUMAS 2016
Page 1 of 1