Select language, opens an overlay
12 items
Chương Trình Giúp Một - Với - Một|Adult Literacy
Web Resource
Những người tình nguyện sẽ giúp quý vị một với một về GED, tiếng Anh và những môn học trong cuộc sống hàng ngày. Sách và tài liệu được cung cấp. Xin gọi 503.577.9984 để tìm hiểu thêm. Những người tình nguyện sẽ giúp quý vị một với một về GED, tiếng Anh và những môn học trong cuộc sống hàng ngày. Sách và tài liệu được cung cấp. Xin gọi 503.577.9984 để tìm hiểu thêm. Show less
Trao Đổi|Language Exchange
Web Resource
Tập nói tiếng Anh hoặc tiếng Việt và giúp những người khác thực tập với mình trong bầu không khí thân thiện. Tham dự viên trao đổi nửa giờ tiếng Việt và n...Show more Tập nói tiếng Anh hoặc tiếng Việt và giúp những người khác thực tập với mình trong bầu không khí thân thiện. Tham dự viên trao đổi nửa giờ tiếng Việt và nửa giờ tiếng Anh. Practice Vietnamese or English and help other learners in a friendly atmosphere. Participants speak half the time in English and half in Vietnamese. Beginners welcome. Show less
Chuẩn Bị Cho GED|Get Help With GED
Web Resource
Lớp chuẩn bị cho GED=bằng cấp phổ thông. Lớp chuẩn bị cho GED=bằng cấp phổ thông. Show less
Giúp Xin Việc Làm|Help ForJob Seekers
Web Resource
Cần giúp với resume? Cần trao dổi kỹ năng vi tính? để xin việc làm. Thư viện có thể giúp. Cần giúp với resume? Cần trao dổi kỹ năng vi tính? để xin việc làm. Thư viện có thể giúp. Show less
Lớp Học Tiếng Anh|ESL
Web Resource
Lớp dành cho mọi trình độ và không cần phải ghi danh. Lớp dành cho mọi trình độ và không cần phải ghi danh. Show less
Lớp Giúp Chuẩn Bị Thi Nhập Tịch Hoa Kỳ|Citizenship
Web Resource
Quý vị muốn chuẩn bị thi nhập quốc tịch? Đăng ký những lớp ở thư viện. Những lớp này sẽ giúp quý vị những kiến thức cơ bản về việc thi nhập tịch . Lớp dạy bằng tiếng Anh Quý vị muốn chuẩn bị thi nhập quốc tịch? Đăng ký những lớp ở thư viện. Những lớp này sẽ giúp quý vị những kiến thức cơ bản về việc thi nhập tịch . Lớp dạy bằng tiếng Anh Show less
Giờ Đọc Truyện|Vietnamese Storytime
Web Resource
Thư viện Gregory Height, Holgate and Midland có giờ đọc truyện tiếng Việt dành cho các em từ 0-6 tuổi đi kèm với người lớn. Trong giờ đo...Show more Thư viện Gregory Height, Holgate and Midland có giờ đọc truyện tiếng Việt dành cho các em từ 0-6 tuổi đi kèm với người lớn. Trong giờ đọc truyện này, các em sẽ có điều kiện làm quen với tiếng Việt qua sách, trò chơi và các bài hát. Các em sẽ học những kiến thức cơ bản giúp các em chuẩn bị đi học mẫu giáo. Các em và gia đình cũng có cơ hội trò chuyện và kết nối với những gia đình khác. Show less
Giờ Đọc Truyện|English Storytime
Web Resource
Quý vị muốn con em qúy vị quen thuộc với tiếng Anh? Xin tham gia những giờ đọc truyện này để giúp các em tự tin và phát triển khả năng ngôn ngữ. Các em phải được đi kèm với người lớn. Quý vị muốn con em qúy vị quen thuộc với tiếng Anh? Xin tham gia những giờ đọc truyện này để giúp các em tự tin và phát triển khả năng ngôn ngữ. Các em phải được đi kèm với người lớn. Show less
Thực Tập Nói Tiếng Anh
Web Resource
Học tiếng Anh? Gặp gỡ những người học khác và luyện tập nói tiếng Anh. Miễn phí • Không cần phải đăng ký. Học tiếng Anh? Gặp gỡ những người học khác và luyện tập nói tiếng Anh. Miễn phí • Không cần phải đăng ký. Show less
Lớp Điện Toán Căn Bản .
Web Resource
Thư viện có lớp căn bản về máy điện toán. Lớp này gồm có cách dùng danh mục thư viện, thư từ điện tử (email), truy tìm mạng lưới (internet), WORD, và ...Show more Thư viện có lớp căn bản về máy điện toán. Lớp này gồm có cách dùng danh mục thư viện, thư từ điện tử (email), truy tìm mạng lưới (internet), WORD, và những đề tài khác liên hệ với mạng lưới điện tử. Giảng viên người Việt. Không cần ghi danh. Show less
Lớp Thực Tập Máy Điện Toán
Web Resource
Thư viện Gregory Height and Midland có nhân viên và những người tình nguyện người Việt sẽ giúp quý vị sử dụng máy điện toán. Không cần phải có kinh nghiệm. Không cần ghi danh. Xin gọi 503.988.5386. Thư viện Gregory Height and Midland có nhân viên và những người tình nguyện người Việt sẽ giúp quý vị sử dụng máy điện toán. Không cần phải có kinh nghiệm. Không cần ghi danh. Xin gọi 503.988.5386. Show less
Cờ Tướng Ở Thư Vịên
Web Resource
Muốn học chơi cờ tướng hoặc muốn thử thách tài nghệ? Hãy tham gia cờ tướng ở thư viện. Không cần phải ghi danh. Muốn học chơi cờ tướng hoặc muốn thử thách tài nghệ? Hãy tham gia cờ tướng ở thư viện. Không cần phải ghi danh. Show less
Powered by BiblioCommons.
BiblioCore: app04 Version 9.2.1 Last updated 2021/09/01 18:00
[]
[]
To Top