11 items
Midland Library_Lớp Mạng Lưới Điện Tử Căn Bản
Web Resource
Giảng viên người Việt sẽ hướng dẫn qúy vị sử dụng danh mục thư viện, thư từ điện tử (email), truy tìm mạng lưới (internet), WORD, và những đề tài khác liên hệ với mạng lưới điện tử. Giảng viên người Việt sẽ hướng dẫn qúy vị sử dụng danh mục thư viện, thư từ điện tử (email), truy tìm mạng lưới (internet), WORD, và những đề tài khác liên hệ với mạng lưới điện tử. Show less
Microsoft Office 2007
5 trong 1 : với phương pháp học nhanh dễ hiểu
Book - 2008
Tự học computer
1
DVD - 2008
Tự học computer
2, Internet
DVD - 2008
Tự học computer
3, Email
DVD - 2008
Hướng dẫn sử dụng trình duyệt web
Firefox
Book - 2008
Khám phá Windows XP dành cho người mới bắt đầu
Book - 2008
Cẩm nang tự làm chủ Microsoft Windows 7
Book - 2009
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Windows 7
Book - 2009
Giáo trình lý thuyết & thực hành tin học văn phòng
Tập 3, Excel XP. Quyển 1
Book Plus CD - 2009
Giáo trình lý thuyết & thực hành tin học văn phòng
Tập 4, Powerpoint XP. Quyển 2
Book Plus CD - 2008
[]
[]
To Top