11 items
Midland Library_Lớp Mạng Lưới Điện Tử Căn Bản
Web Resource
Giảng viên người Việt sẽ hướng dẫn qúy vị sử dụng danh mục thư viện, thư từ điện tử (email), truy tìm mạng lưới (internet), WORD, và những đề tài khác liên hệ với mạng lưới điện tử. Giảng viên người Việt sẽ hướng dẫn qúy vị sử dụng danh mục thư viện, thư từ điện tử (email), truy tìm mạng lưới (internet), WORD, và những đề tài khác liên hệ với mạng lưới điện tử. Show less
Microsoft Office 2007
5 trong 1 : với phương pháp học nhanh dễ hiểu
Unknown - 2008
Tự học computer
1
Unknown - 2008
Tự học computer
2, Internet
Unknown - 2008
Tự học computer
3, Email
Unknown - 2008
Hướng dẫn sử dụng trình duyệt web
Firefox
Unknown - 2008
Khám phá Windows XP dành cho người mới bắt đầu
Unknown - 2008
Cẩm nang tự làm chủ Microsoft Windows 7
Unknown - 2009
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Windows 7
Unknown - 2009
Giáo trình lý thuyết & thực hành tin học văn phòng
Tập 3, Excel XP. Quyển 1
Unknown - 2009
Giáo trình lý thuyết & thực hành tin học văn phòng
Tập 4, Powerpoint XP. Quyển 2
Unknown - 2008
[]
[]
To Top