Thư viện giới thiệu: Học Tiếng Anh| Multcolib Vietnamese Picks: Learn English

Learning to speak English
Learning to speak English Vietnamese. Program one Book Plus CD - 2008 Vietnamese CD VIET 428.34 LEARNING1 Available in some locations

Annotation: Sách gồm điã giúp qúy vị thực tập 684 câu tiếng Anh thông dụng.

Learning to speak English
Learning to speak English Vietnamese. Program two Book Plus CD - 2008 Vietnamese CD VIET 428.34 LEARNING2 Available in some locations

Annotation:Sách gồm điã giúp qúy vị thực tập 684 câu tiếng Anh thông dụng.

Nói Được Tiếng Anh Trong 31 Ngày
Nói Được Tiếng Anh Trong 31 Ngày Speak English in 31 Days By Bùi, Việt Phú Book Plus CD - 2004 CD VIET 428.3 BUI 2004 Available in some locations

Annotation:Muốn nói đước tiếng Anh trong 31 ngày? Qúy vị nên sử dụng quyển sách này.

Từng bước luyện nói
Từng bước luyện nói tiếng Anh lưu loát Book - 200-? Vietnamese VIET 428.2495 TUNG 2000 Available in some locations

Annotation:Sách song ngữ giúp quý vị thực tập nói tiếng Anh.

Sổ tay giao tiếp tiếng Anh trong các tình huống thông thường
Sổ tay giao tiếp tiếng Anh trong các tình huống thông thường By Thanh Tâm Book Vietnamese VIET 428.2495 THANH All copies in use Availability details

Annotation:Cần những câu tiếng Anh sử dụng trong đàm thoại hàng ngày? Sách này có thể giúp.

Basic English structure
Basic English structure By Trần, Ngọc Dụng Book - 2005 Vietnamese VIET 428.2495922 TRAN 2005 Available in some locations

Annotation:Cấu trúc cơ bản của tiếng Anh.

Tiếng Anh
Tiếng Anh English for Vietnamese speakers Book Plus CD - 2003 Vietnamese CD VIET 428 E58t Available in some locations

Annotation:Sách gồm đĩa giới thiệu cách hướnh dẫn dùng từ vựng, ngữ pháp và những câu đàm thoại thông dụng hàng ngày.

Sách học tiếng anh
Sách học tiếng anh đầu tiên của em = Theo ABC : my first ABC book Book - 2003 Vietnamese VIET jE SACH 2003 Available in some locations

Annotation:Sách vỡ lòng cho các em bắt đầu học tiếng Anh.

Bé Học Tíêng Anh
Bé Học Tíêng Anh Trình Đ̣ô 2 = Level 2 DVD - 2005 DVD VIET j 421.1 BE2 All copies in use Availability details

Annotation:DVD giúp các em thực tập tiếng Anh.

Bé Học Tíêng Anh
Bé Học Tíêng Anh Trình Đ̣ô 3 = Level 3 DVD - 2005 DVD VIET j 421.1 BE3 All copies in use Availability details

Annotation:DVD giúp các em thực tập tiếng Anh.

Bé học tiếng Anh
Bé học tiếng Anh Trình độ 4 = Fun with English. Level 4 DVD - 2009 Vietnamese DVD VIET j 428.34 BE4 Available in some locations

Annotation:DVD giúp các em thực tập tiếng Anh.

Bé Học Tié̂ng Anh
Bé Học Tié̂ng Anh Trình Độ 5 = Fun With English. 5 DVD - 2005 DVD VIET j 428.34 BE5 All copies in use Availability details

Annotation:DVD giúp các em thực tập tiếng Anh.

A Shared List by multcolib_vietnamese

Member of Multnomah County Library

Send multcolib_vietnamese a Message FollowFollow IgnoreIgnore Report This List

Description

Tài liệu giúp qúy vị rèn luyện tiếng Anh dùng trong cuộc sống hàng ngày hay ở công sở.


English
Topic Guide
[]
[]