12 items
Tự luyện khiêu vũ quốc tế
International style rumba, pre-bronze level
DVD - 2006
Rumba
DVD tự luyện khiêu vũ
DVD - 200-?
Twist
DVD tự luyện khiêu vũ
DVD - 200-?
Slow
DVD tự luyện khiêu vũ
DVD - 200-?
Bebop
[tự luyện khiêu vũ]
DVD - 200-
Điệu Nhảy Bebob
Web Resource
Học khiêu vũ với Vũ Sư Lê Nguyệt và Thu Hằng. Học khiêu vũ với Vũ Sư Lê Nguyệt và Thu Hằng. Show less
Cha cha cha
DVD tự luyện khiêu vũ
DVD - 200-?
International style jive
pre-bronze level
DVD - 2006
Điệu nhảy Jive
Web Resource
27 bước nhảy của điệi nhảy Jive. 27 bước nhảy của điệi nhảy Jive. Show less
International style Vienneses waltz
bronze level
DVD - 2006
International style slow waltz
pre-bronze level
DVD - 2006
Điệu nhảy Waltz căn bản.
Web Resource
Những bước nảy căn bản của điệu nhảy Waltz. Những bước nảy căn bản của điệu nhảy Waltz. Show less
[]
[]
To Top