15 items
抉擇 : 希拉蕊回憶錄 = Hard choices - Jue ze
Xilarui hui yi lu = Hard choices
Book - 2014
方勵之自傳 = Autobiography : Fang Li-zhi - Fang Lizhi zi zhuan
Autobiography : Fang Li-zhi
Book - 2013
歐巴馬的夢想之路 : 以父之名 - Oubama de meng xiang zhi lu
yi fu zhi ming
Book - 2008
林書豪的故事 = Jeremy Lin - Lin Shuhao de gu shi
Jeremy Lin
Book - 2012
世界因你不同 : 李開復從心選擇的人生 = Making a world of difference : the Kai-Fu Lee story - Shi jie yin ni bu tong
Li Kaifu cong xin xuan ze de ren sheng = Making a world of difference : the Kai-Fu Lee story
Book - 2009
賈伯斯傳 - Jiabosi zhuan
Book - 2011
印象中国 : 张艺谋传 - Yin xiang Zhongguo
Zhang Yimou zhuan
Book - 2008
郎朗 : 我用鋼琴改變世界 = Journey of a thousand miles : my story - Lang Lang
wo yong gang qin gai bian shi jie = Journey of a thousand miles : my story
Book - 2008
浮花飛絮張愛玲 - Fu hua fei xu Zhang Ailing
by Li, Li
Book - 2006
蔣經國傳 - Jiang Jingguo zhuan
Book - 2010
鄧小平傳 - Deng Xiaoping zhuan
Book - 1988
他領導中國 : 胡錦濤新傳 - Ta ling dao Zhongguo
Hu Jintao xin zhuan
Book - 2010
習近平謎團 - Xi Jinping mi tuan
Book - 2012
网上名人传记资料库
Web Resource
透过图书馆网页,可搜索全球不同地方的名人传记,有助个人研究或功课所需。 透过图书馆网页,可搜索全球不同地方的名人传记,有助个人研究或功课所需。 Show less
[]
[]
To Top